Tin Tức Tuyển Dụng Việc Làm Quảng Ngãi (Mới Nhất)

Việc Làm Quảng Ngãi – Tin Tức Tuyển Dụng Việc Làm Quảng Ngãi (Mới Nhất) – Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Quảng Ngãi – Hotline: 0255.3.713.357 – 0255.3.816.953 – 0255.3.819.629 – Địa chỉ: 118 Phan Đình Phùng, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi.

tuyển dụng việc làm quảng ngãi

I/ Giới Thiệu:

Trung tâm Giới thiệu Việc Làm Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300471737
Fax: 0255.3.818.811
Email: [email protected]
Hotline: 0255.3.713.357 – 0255.3.816.953 – 0255.3.819.629
Website: http://vlquangngai.vieclamvietnam.gov.vn/
Địa chỉ: 118 Phan Đình Phùng, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi

Có chức năng hỗ trợ, tư vấn, khai thác thông tin về thị trường lao động, việc làm; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động phù hợp theo yêu cầu của người sử dụng lao động; giáo dục định hướng, bổ túc ngoại ngữ cho lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động, đào tạo kỹ năng, dạy nghề ngắn hạn; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

II/ Nhiệm vụ của Trung Tâm

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học (trong nước và ngoài nước) phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

e) Tổ chức đào tạo ngoại ngữ; liên kết, hợp tác với các Doanh nghiệp được phép xuất khẩu lao động và các cơ sở đào tạo có chức năng để tổ chức giáo dục định hướng, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và dạy nghề cho lao động có nhu cầu xuất khẩu lao động theo yêu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quản lý sử dụng tài sản, nguồn kinh phí được cấp và nguồn thu khác theo đúng quy định của Nhà nước

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác của cấp có thẩm quyền giao mà trực tiếp là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

III/ Quyền hạn của Trung tâm

1. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; tuyển lao động và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.

2. Ký kết các hợp đồng cung ứng lao động, giới thiệu việc làm và dạy nghề, học nghề theo chức năng được giao.

3. Được phối hợp với các Trung tâm dạy nghề và Trường dạy nghề Tuyển dụng Việc làm Quảng Ngãi để làm công tác tư vấn nghề và việc làm cho học sinh.

4. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề từ cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức.

5. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật.

6. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm đã giới thiệu hoặc cung ứng lao động.

7. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình hình thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thông tin về tình hình biến động lao động và tình trạng mất việc làm của người lao động.

8. Yêu cầu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp thông báo hàng tháng với Trung tâm về tìm kiếm việc làm.

9. Thu phí giới thiệu việc làm (bao gồm: tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động, cung cấp thông tin lao động – việc làm) và thu học phí theo quy định của pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

10. Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

IV/ Bộ máy Tổ chức:

bộ máy tổ chức trung tâm việc làm quảng ngãi

V/ Các phòng ban

01/ Phòng Hành Chính Tài Vụ
02/ Phòng Dịch vụ việc làm – Xuất khẩu lao động
03/ Phòng Đào tạo
04/ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp
05/ Phòng Thông tin thị trường lao động
06/ Các Văn phòng đại diện của trung tâm

Để đáp ứng nhu cầu Tìm kiếm Việc làm tại Quảng Ngãi và Cập nhật Tin tức Tuyển dụng Việc làm Quảng Ngãi nhanh nhất. Các bạn vui lòng Liên hệ Trung Tâm Việc Làm Quảng Ngãi qua Hotline: 0255.3.713.357 – 0255.3.816.953 – 0255.3.819.629 hoặc đến ngay Địa chỉ: 118 Phan Đình Phùng, P. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi để được tư vấn và hỗ trợ việc làm nhanh nhất nhé !!! Truy cập Website: http://vlquangngai.vieclamvietnam.gov.vn/