03 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

03-chuan-muc-dao-duc-cua-nghe-moi-gioi-bds

Khi chúng ta nhìn nhận nghề môi giới bất động sản như một công việc nghiêm túc và cần tìm cho mình một hướng phát triển nghề chuyên nghiệp thì có lẽ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp là một chỉ dẫn rất nghiêm túc cho bất cứ ai. Tại sao chúng ta phải coi trọng đạo đức nghề nghiệp? Tôi muốn nêu rõ giá trị quan trọng nhất của nó là sự công tâm của người làm nghề đối với khách hàng và sự công bằng cần phải có giữa các nhà môi giới bất động sản với nhau…

03-chuan-muc-dao-duc-cua-nghe-moi-gioi-bds

03 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

Khi chúng ta nhìn nhận nghề môi giới bất động sản như một công việc nghiêm túc và cần tìm cho mình một hướng phát triển nghề chuyên nghiệp thì có lẽ các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp là một chỉ dẫn rất nghiêm túc cho bất cứ ai. Tại sao chúng ta phải coi trọng đạo đức nghề nghiệp? Tôi muốn phổ quát giá trị quan trọng nhất của nó là sự công tâm của người làm nghề đối với khách hàng và sự công bằng cần phải có giữa các môi giới bất động sản với nhau. Cũng giống như một bản tuyên ngôn hoặc qui ước pháp luật thu nhỏ trong nghành nghề, môi giới bất động sản muốn hướng đến sự chuyên nghiệp và bền vững thì cũng rất cần sự công bằng trong hành xử và tư duy của người làm nghề.

Đây là bản tóm tắt chỉ dẫn đạo đức nghề nghiệp do hiệp hội bất động sản Hoa Kỳ tuyên bố vào năm 2016. Nó vừa thể hiện tư tưởng nâng cao giá trị của nghề, vừa có những qui định chỉ dẫn rất cụ thể của người môi giới đối với khách hàng, người môi giới với cộng đồng và người mối giới với nhau. Chi tiết nội dung về vấn đề này mời các bạn có thể đọc chi tiết trong file đính kèm bằng tiếng anh. Trong khuôn khổ nội dung bài viết này tôi chỉ có một tham vọng nhỏ là truyền được cảm hứng làm nghề môi giới một cách chuyên nghiệp tới các bạn môi giới đang theo đuổi giá trị bền vững của nghề nghiệp mình đã chọn.

Bất kỳ người môi giới nào theo đuổi triết lý cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng đều được trân trọng. Và để khách hàng đánh giá sự hoàn hảo mà bạn mang lại cho khách hàng thì những người khách, thân chủ của chúng ta phục vụ cần phải được tôn trọng, nhận được những tư vấn công tâm và chuyên nghiệp. Việc cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng không chỉ thể hiện bằng việc duy ý trí một cách chủ quan mà phải được đặt ra bằng tiêu chí để mọi hành động của môi giới theo đó phải tuân theo mà không phụ thuộc vào cảm xúc tích tiêu cực hay tích cực.

Bản đạo đức nghề nghiệp do hiệp hội môi giới Hoa Kỳ công bố gồm nhiều chương mục nhưng xoay quanh những tiêu chí cốt lõi sau mà một người môi giới khi tham gia vào hiệp hội phải theo đuổi.

01. Sự chuyên nghiệp

Theo đuổi sự chuyên nghiệp là theo đuổi năng lực hành nghề trong mỗi người. Sự chuyên nghiệp sẽ thúc đẩy công việc đạt hiệu quả cao hơn cho khách hàng. Chỉ có một nhà môi giới chuyên nghiệp và bằng sự công tâm của mình mới giúp khách hàng tránh được những rủi ro trong quá trình giao dịch.

02. Công tâm

Là một nhà môi giới đại diện cho gia chủ mua hoặc bán hoặc cả hai. Đứng trước những lợi ích cá nhân khiến một nhà môi giới thiếu công tâm có thể làm thiệt hại cho khách hàng. Công tâm là một giá trị cốt lõi mà người làm nghề cần theo đuổi khi đã tuyên bố đạo đức nghề nghiệp hoặc tham gia hiệp hội nghề.

03. Tôn trọng

Một dịch vụ hoàn hảo thì khách hàng cần được tông trọng và trân trọng. Tôn trọng là giá trị cốt lõi tiếp theo một nhà môi giới chuyên nghiệp cần theo đuổi để xứng đáng với nghề nghiệp mình đã chọn.

Để tạo ra một trật tự xã hội như hiện nay chúng ta có rất nhiều quy ước hoặc các quy định trong pháp luật. Những quy định này là một chuẩn mực cho xã hội phát triển theo nguyên tắc công bằng, nghiêm minh và tạo ra môi trường tốt nhất để  con người sống, làm việc và phát triển năng lực bản thân. Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản là một xã hội thu nhỏ vừa mang tính thương mại, dịch vụ nhưng thúc đẩy nó là cách hành xử của con người với con người. Để có thể nắm rõ tinh thần đạo đức nghề nghiệp hơn nữa mời các bạn tham khảo bản tuyên bố đạo đức nghề nghiệp của hiệp hội môi giới Hoa Kỳ công bố trong tệp đính kèm.

L.Wood Gate